top of page

HARRIKADA FESTIBALA “TERMINOAK ETA BALDINTZAK

1. Harrika kolektiboak sarrerak saltzen ditu ekitaldirako eta behean azalduko diren baldintzak onartu beharko ditu erosleak.

2. Jaialdiaren tokian edonori aplika dakizkiokeen arauak alde batera utzi gabe, eta edozein zalantza saihesteko, txartelak erosten dituen pertsona (“eroslea”) da edozein motatako betebeharrak dituen kontratu-zatitzat hartzen den bakarra, aldeen artean ezarritako erosketa-akordioari jarraiki.

3. Zehaztapen eta baldintza hauek informazio garrantzitsua dute; mesedez, irakurri arretaz. Sarrera hau erabiltzeak eta festibalean sartzeak baldintza hauek onartzea ekarriko dute, eta erosleak zein titularrak balditza hauek behatzeko konpromisoa hartu beharko du. Baldintza horiek betetzen ez badira, antolakontzako taldekideek eskubidea izango dute sarrerak bertan behera uzteko, onarpena ukatzeko, titularra kentzeko edo artikulu arau-hausleak konfiskatzeko, kasuaren arabera, eta, nolanahi ere, dagokion sarreragatik ordaindutako dirua atxikitzeko.

4. Sarrerak ezin dira transferitu, birsaldu, itzuli edo berriro jaulki. 

5. Sarrerak saltzean, antolatzaileek jarduerak eta/edo jaialdia aldatzeko eskubidea izango dute, dirua itzuli edo sarrerak trukatu beharrik gabe.


6. Eskumuturreko ofizialak uneoro erabili behar dira. Eskumuturrekoa erabiltzen ez baduzu, edo kaltetutako/manipulatutako eskumuturrekoa erabiltzen baduzu, gunetik kanpo botako zaituzte. Zure eskumuturrakerin arazorik baduzu, kontaktuan jarri antolakuntzako norbaitekin.

7. Galdutako, lapurtutako, hondatutako edo suntsitutako sarrerak ezin dira ordeztu edo itzuli. Zure sarrerak jasotzen dituzunean, mesedez, berrikusi arretaz datu guztiak ondo dauden, eta gogoratu non gordetzen dituzun.

8. Sustatzaileak eskubidea izanen du jaialdiarako sarrera ukatzeko. Jaialdiko ordezkariek eta segurtasuneko langileek jaialdian sartzen diren pertsonen miaketak egingo dituzte, gainerako parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko.


9. Harrikako ordezkari batek edo sustatzailearentzat lan egiten duen langileren batek emandako jarraibideak betetzen ez dituen edo atmosfera baketsuaren aurka aritzen den pertsona oro jaialditik kanporatu daiteke.

10. Jaialdian sartzea sarreraren titularraren ardurapean gelditzen da. Sustatzailea ez da ondasun edo pertsonei egindako galeren edo kalteen erantzulea izanen ekitaldi horretara joan bitartean. Zuk aitortu eta onartzen duzu jaialdiaren eremua berez arriskutsua den GUNE bat dela, hainbat oztopo eta arrisku izan ditzakeena, ezagunak eta ezezagunak, naturalak eta gizakiak eragindakoak, zure jabetzan galera edo kaltea ekar dezaketenak. Hori jakinda, jaialdira joatea erabakitzen baduzu, zuk onartzen duzu zure ardurapean joatea, eta uko egiten diezu sustatzailearen aurkako erreklamazioak egiteko eskubide guztiei, gunean izan dezakezun edozein galera edo lesio dela-eta.


11. Ez da botilarik, latarik, beirarik, edukiontzirik edo alkoholik onartzen jaialdian. Aulkiak (aulki tolesgarriak izan ezik), mahaiak edo picnic ekipoak kanpinera bakarrik eraman daitezke. Beirazko botilek su hartzeko arriskua areagotzen dute eta naturarentzat kaltegarriak direnez, ez dira onartzen. Artikulu horietako edozein konfiskatuko da.

12. Jaialdia uztailaren bukaeran izaten da, baso-eremu batean; beraz, sute-arrisku handia dago. Beraz, ezin da inolako suterik egin. Zigarroen-mutxikinak kontu handiz itzali behar dira beti. Garbi eduki lurra, eta ez bota zaborrik. Horrelakorik eginez gero, sarrera ukatu ahal zaizu edo Gunea uzteko eskatu ahal zaizu.


13. Ezin da substantzia ilegalik sartu Gunean. Mesedez, errespetatu zure osasuna eta mugak.

14. Sarreren erosle eta titularrek onartzen dute Festibaleko medio ofizialetan edo bestelako komunikazioetan, argazki, ikusmen eta audio grabazioetan sartzea.

 

15. Mertxan ofizialeko produktuak salgai egongo dira Gunean. Artisau bat bazara eta edozein motatako produkturik saldu nahi baduzu, aldez aurretik harrikada.festibala@gmail.com helbidera idatzi. 

 

16. Ez da animaliarik onartuko festibaleko eremu barruan, itsuentzako txakur gidariak izan ezik. Eguzkiak, deshidratazioak, zaratak eta pertsona askok areagotu egin dezakete maskoten estresa eta osasun-arazoak. Horregatik, maskotak ez dira onartzen festibalean.

 

17.  Harrikada topaleku bat da musikan oinarritutako esperientzia aberasgarri baten bila dabiltzanentzat. Guztiok ongi etorriak eta errespetatuak sentitzea nahi dugu, arraza, sexua, adina, gorputza edo orientazio sexuala edozein delarik. Edozeinek homofobia, arrazakeria, agresibitatea edo jarrera erasotzailea izanez gero, antolatzaileek eskubidea dute pertsona hori kanporatzeko. 

 

18. Ohiko kontroletik kanpo dauden egoeretan antolatzaileek jaialdia bertan behera utz dezakete eta sarreren ondasunak ez dira itzuliko.

 

19. Baliteke musika indartsuaren eraginpean egoteak entzumenari kalte egitea. Belarriko tapoiak eramatea gomendatzen dizuegu. Kontuan izan argiztapen estroboskopikoa erabil daitekeela.

 

20. Zaintza taldeko kideak festibalaren antolakuntzaren parte dira. Zaintza taldea errespetatzea funtsezkoa eta derrigorrezkoa da. Kontrakoa eginez gero, pertsona hori zuzenean kanporatzeko eskubidea izango dute. 

HARRIKADA FESTIVAL “TERMS & CONDITIONS”

1. The Harrika group sells tickets for the event and the buyer must accept the conditions detailed below

2. Without prejudice to the rules applicable to any person at the festival venue, and in order to avoid any doubt, the person purchasing the cards (“buyer”) is the only part of the contract that has obligations of any kind, in accordance with the purchase agreement established between the parties.

3. These details and conditions contain important information, please read carefully. The use of this entry and its inclusion in the Festival will imply the acceptance of these conditions, committing both the buyer and the owner to observe them. In the event of non-compliance with these conditions, members of the organisation's team shall have the right to cancel revenue, refuse admission, withdraw the holder or seize the infringing items, as appropriate, and, in any event, retain the money paid for the corresponding income.

4. You cannot transfer, resell, return or reissue tickets.

5. When selling tickets, the organization reserves the right to modify the activities and/or the festival, without the need to return the money or exchange tickets


6. Always use the official wrists. If you do not use the bracelet or bracelet damaged/manipulated, you will be thrown out of the area. If you have any problems with your wrist, contact someone from the organization

7. Lost, stolen, damaged or destroyed tickets cannot be replaced or returned. When you receive your tickets, please check all the data carefully and remember where you store them.

8. The sponsor shall have the right to refuse access to the festival. Festival representatives and security staff will conduct explorations of the people entering the festival, to ensure the safety of the other participants


9. Anyone who fails to comply with instructions received from a stone representative or from a worker working for the promoter or acting against a peaceful atmosphere may be expelled from the festival.

10. Access to the festival is provided by the entrance owner. The sponsor shall not be liable for any loss or damage caused to the property or persons during the course of the act. You acknowledge and agree that the scope of the festival is an AREA of intrinsic risk, which may have multiple obstacles and dangers, known and unknown, natural and man-made, which may lead to loss or damage to your property. Knowing this, if you decide to go to the festival, you agree to go under your responsibility and waive all the rights of complaint against the sponsor for any loss or injury you may have in the area


11. Bottles, cans, glasses, containers or alcohol are not allowed at the festival. Chairs (except folding chairs), tables or picnic equipment can only be taken to the campsite. Glass bottles increase the risk of fire and are harmful to nature are not allowed. Seizure of any of these items

12. The festival is held at the end of July in a forest area, so there is a high risk of fire. Therefore, no fire is possible. Cigarette butts should always be turned off carefully. Keep the soil clean and do not throw trash. In this case, you may refuse entry or request the transfer of the Site.


13. Illegal substances cannot be introduced into the Area. Please respect your health and your limitations

14. The buyers and holders of the tickets accept their inclusion in the official media of the Festival or other communications, as well as in photographic, visual and audio recordings

 

15. The official merchandising products will be on sale at the festival. If you are a craftsman and want to sell any kind of product, write to us harrikada.festibala@gmail.com

 

16. Animals will not be allowed within the Festival enclosure, except guide dogs for the blind. Sun, dehydration, noise and many people can increase stress and pet health problems. So pets are not allowed at the festival

 

17.  Harrikada is a meeting point for those seeking an enriching experience based on music. We want everyone to feel good and respected, regardless of their race, sex, age, body or sexual orientation. In case of homophobia, racism, aggression or aggressive attitude, the organization reserves the right to expel the person.

 

18. Organizers may suspend the Festival in situations other than ordinary control and the goods of the tickets will not be returned.

 

19. Exposure to powerful music can damage the ear. We recommend wearing ear plugs. Please note that strobe lighting may be used.

 

20. The members of the awareness team are part of the organization of the festival. Respect for them is essential and mandatory. Otherwise they shall have the right to expel it directly.

bottom of page